Friesland en het FrieseVolk


Wat je moet weten over Friesland

Friesland en het FrieseVolk. Friesland - Fryslân - It Heitelân. Hoofdstad Ljouwert Leeuwarden.  De officiële talen zijn Nederlands en Fries. De provincie Friesland wordt bestuurd vanuit het "Provinsjehûs". De Friese elfsteden zijn elf plaatsen in de Nederlandse provincie Friesland die stadsrechten hebben gehad. Friesland werd vroeger gekenmerkt door de constante strijd tegen het water, enerzijds de zee, anderzijds veengebieden. 


Het Fries (Frysk)

Het Fries heeft de status van minderheidstaal en wordt naast het Nederlands als een officiële landstaal erkend. In veel Friese steden spreekt men geen (of weinig) Fries maar Stadsfries

 

Friese volkslied

Frysk bloed tsjoch op! wol nou ris brûze en siede, En bounzje troch ús ieren om! Flean op! Wy sjonge it bêste lân fandíerde, It Fryske lân fol eare en rom. Klink dan en daverje fier yn it roun, Dyn âlde eare, o Fryske groun!  Fries volkslied

 

Recreatie Friesland

Een overzicht van de betere bedrijven die het woord recreatie hoog in het vaandel hebben. Dagrecreatie, recreatie op het water, land en in de lucht. De mooiste Friese plekjes

 

De Elfstedentocht

De laatste tocht werd gereden op 4 januari 1997. Op 2 januari 1909 werd de eerste officiële Elfstedentocht gereden. Dit evenement viert daarmee zijn honderdjarig bestaan. Elfstedentocht

 

Hotels in Friesland

Friesland biedt vele hotels in de mooiste Friese steden en dorpen en wat dacht je van onze mooie waddeneilanden, Vlieland, Terschelling en Ameland. Hotels in Friesland

 

Museum in Friesland. Informatie over ruim 70 musea in Friesland. Friesland heeft de meeste musea van Nederland. Friesland heeft ook Online Musea.  Musea in Friesland